جار التحميل...

برای استفاده حمل و نقل آب در گیاهان است


حمل و نقل گل و گیاه - اصول جابجایی گیاهان آپارتمانی و - سوخت های فردا 1. محدودیت های سوخت های زیستی - حمل و نقل

آب همچنین یک واکنش دهنده در هیدرولیز ذخایر غذایی گیاهان مانند نشاسته است. در هیدرولیز نشاسته عناصر آب در واحد وزنی واحد گلوکز از پلیمر نشاسته قرار گرفته و نشاسته را به قند تبدیل می کند. ۵- نقش آب در حمل و نقل: مواد معدنی جذب شده از خاک با حرکت آب از طریق ریشه تا ساقه و در سراسر گیاه منتقل می شوند.Nov 28,

اقرأ أكثر